Welkom bij ZIN

ZIN beantwoordt al twintig jaar op een inspirerende en gastvrije manier het verlangen naar compassie, gastvrijheid en gemeenschapszin. Bij steeds meer mensen groeit het verlangen naar die drie pijlers. Individuen en organisaties zoeken bij dit verlangen naar houvast en bezielende inhoud.

Onze missie is om samen met anderen een bijdrage te leveren om de wereld een beetje bewoonbaarder te maken en meer menselijkheid in de samenleving (terug) te brengen. We willen ruimte scheppen voor onthaasting en terug naar de basis. Zeker in de hectiek van alledag willen we mensen helpen bij het zoeken naar een goede balans tussen actie en reflectie. Wij geloven dat door het bieden van eenvoud, rust en ruimte aandacht ontstaat voor die essentie.

Ontdek hier hoe Kloosterhotel ZIN ontstaan is