Een leerroute in Compassie

Barmhartig leven en werken

De Beweging van Barmhartigheid organiseert in het najaar 2023 weer een Leerroute in compassie bij Kloosterhotel ZIN, met een inleiding in de begrippen barmhartigheid en compassie en hun maatschappelijke toepassingen. Daarnaast biedt de leerroute een kader om je persoonlijke spiritualiteit en oriëntatie op dit vlak te verdiepen.

Voor wie?

Mensen die in hun professionele werkzaamheden of in hun werk als vrijwilliger in aanraking komen met het thema barmhartigheid. Bijvoorbeeld in de sectoren zorg, onderwijs, jeugdwerk, mantelzorg en stervensbegeleiding, in kerken en levensbeschouwelijke organisaties, in politiek en management.

De leerroute is er voor ieder die op welke manier dan ook een bijdrage wil leveren aan een menselijke wereld. Voor ieder die een compassievolle grondhouding wil verdiepen.

Vooropleiding en Studiebelasting

Voor dit programma is geen specifieke vooropleiding nodig. Voor dit programma is geen extra  studiebelasting buiten het bestaande programma van toepassing.

Wat ga je doen?

je onderzoekt jouw persoonlijke motivatie en betrokkenheid bij het thema
je verkent traditionele bronnen over barmhartigheid uit verschillende religies
je deelt en bespreekt ervaringen en toepassingen in werksituaties
je reflecteert op je persoonlijke competenties en talenten in de praktijk van barmhartig leven en werken

Werkwijze

De leerroute bestaat uit 3 afzonderlijke dagen van 9.30 uur tot 16.30 uur en vindt plaats bij Kloosterhotel ZIN. De dagen worden geleid door verschillende gastdocenten. Er zijn verschillende werkvormen: inleidingen, discussies in kleine en grote groepen, creatieve verwerking, ruimte voor persoonlijke reflectie.

Voor dit programma is geen studiebelasting buiten het bestaande programma van toepassing.

Dag 1 Barmhartigheid en compassie

In de ochtend verkennen we elkaars achtergrond en motivatie. Hoe kom jij barmhartigheid en compassie tegen? Wat zijn jouw vragen? Wat zijn jouw bronnen? Hoe doet de barmhartigheid op jou een appèl in bepaalde situaties? In de middag is er aandacht voor het verdiepen van de begrippen compassie en barmhartigheid. Enkele bronnen en tradities worden besproken, met aandacht voor spanningsvelden die zich vaak voordoen.

Dag 2 Barmhartigheid als levenshouding

Wat moet je in huis hebben om barmhartig te zijn en om compassie uit te dragen in je leven en je werk? Wat kom je op je weg tegen, wat zijn de weerstanden en struikelblokken die je in jezelf en anderen tegenkomt? Welke talenten kun jij inzetten? Hoe komen we van inspiratie tot realisatie van barmhartigheid? We doen oefeningen en je stelt een persoonlijk plan op.

Dag 3 Handen en voeten geven aan barmhartigheid

Hoe werkt compassie in de praktijk? Compassie krijgt pas inhoud wanneer we onze gezamenlijke menselijkheid herkennen. Gastdocenten vanuit de wereld van de zorg en het onderwijs vertellen hoe zij barmhartigheid in de praktijk brengen. Wat helpt en wat niet, wat zijn hindernissen en leerpunten. We bespreken onze persoonlijke plannen.

Data en locatie

Dit programma vindt plaats op zaterdag 30 september, zaterdag 28 oktober en zaterdag 25 november 2023 bij Kloosterhotel ZIN.

Investering

De investering voor deze leerroute bedraagt € 350,–
Dit is incl. koffie/thee en lunch. Overleg met je organisatie over een scholingsbudget.

Er worden enkele beurzen beschikbaar gesteld van € 250,- voor deelnemers die geen mogelijkheid hebben om het inschrijfgeld te declareren en voor wie deelname anders niet mogelijk is. Informeer naar de mogelijkheden bij het secretariaat van de Beweging van Barmhartigheid: secretariaat@barmhartigheid.nl

Meer informatie

Dit programma wordt verzorgd door de beweging van barmhartigheid. Voor meer informatie over de inhoud van het programma en de betalingen kunt u contact opnemen met de Beweging van Barmhartigheid via: https://www.barmhartigheid.nl/

Voor meer informatie over de locatie kunt u contact opnemen met Kloosterhotel ZIN via welkom@zinvught.nl

Aanmelden?

Aanmelden kan via onderstaand contactformulier.

  • Meld je aan

  • Leerroute in compassie - Barmhartig leven en werken

    30 september | 29 oktober | 25 november 2023
  • Adres

  • Facturatieadres (indien afwijkend)

  • Aanvullend