ZEN-sesshin | Voorjaar

2 -6 maart 2022

Niemand begrijpt zijn danspassen. Niemand kent het verhaal. Niemand weet wanneer het doek valt (uit: Dansen in het duister, blz. 140, 141). Intensieve zen-retraite door Nico Tydeman.

Een Ch’anmens is misschien geen ideaal, maar wellicht een waarachtig mens. En de Ch’anmeesters onderrichtten hun leerlingen deze waarachtigheid. Zij leerden hen de dansmeester te vinden in zichzelf. Maar de meester in ons is niet de held, de overwinnaar van het kwade. De meester in ons is degene die werkelijk zichzelf is, die zijn eigen karakter en persoon durft te geven en in een intieme relatie tot de omgeving wenst te staan. Daarom danst hij de gehele dag door. Maar hij danst in het duister. Niemand, ook hij zelf niet, weet waar de bewegingen vandaan komen. Niemand begrijpt zijn danspassen. Niemand kent het verhaal. Niemand weet wanneer het doek valt (uit: Dansen in het duister, blz. 140, 141).

‘Verlichting is geen gebeurtenis op het meditatiekussen, maar een bepaalde wijze van functioneren, een omgangsvorm’

ZEN – sesshin

Verlichting is geen individuele ervaring, geen persoonlijk inzicht. Inzicht is noodzakelijk, een onmisbare voorwaarde. Maar Verlichting gaat een stap verder. Verlichting is dan ook geen gebeurtenis op het meditatiekussen. Verlichting is een bepaalde wijze van functioneren, een omgangsvorm.

erlichting, als het uiteindelijke doel van leven en dood, voltrekt zich tussen mensen. De diepste betekenis van het bestaan wordt niet gevonden in een persoonlijk inzicht, noch in diepzinnige kennis van zaken, maar ligt in de mogelijkheid van verlicht gedrag, de vaardigheid om bevrijdend te denken en te handelen. De hoogste zinvolheid van het leven schuilt in een verlossende wijze van communiceren. Verlichting is derhalve geen zaak van met en bij zichzelf kunnen zijn, alsof men het uiteindelijk toch nog goed met zichzelf getroffen heeft, verlichting is de kunst zo met anderen te verkeren dat er een relevant antwoord ontstaat op de diepste en pijnlijkste vragen. In Ch’an is er niet zozeer spraken van verlichte personen maar van verlicht gedrag (uit: Dansen in het Duister, blz. 106, 108, 109.)

Begeleiding

Nico Tydeman Sensei studeerde theologie in Nijmegen en kreeg zijn eerste zenonderricht bij Karlfried Dürkheim. Hij volgde zentraining bij Baker Roshi te San Francisco en bij Thich Nhat Hanh. Sinds 1983 is hij leerling van Genpo Roshi.

Bij uitgeverij Karnak verscheen van Nico Tydeman Zitten, de Praktijk van Zen (1980); Vormen van Oneindige Leegte (1990); Een Commentaar op de Plaatjes van de Os (1991) en bij de uitgeverij Asoka Dansen in het Duister; Een Proeve van Spiritualiteit (1999) en Koan – Contemplatie op Woorden en Gebaren (2005). Op 16 januari ontving Nico Tydeman Dharma-transmissie van zijn leraar Genpo Merzel Roshi.

Inschrijven en betalingswijziging

Aanmelden kan via het inschrijfformulier, het maximaal aantal deelnemers is 30.

Betalingswijziging

Tegelijkertijd met de inschrijving vragen wij u het volledige bedrag over te maken op  IBAN NL70 INGB 0005 7235 06 t.a.v. ZIN in werk BV onder vermelding van Nico Tydeman oktober 2020.

De inschrijving geschiedt op volgorde van de ontvangst van de betaling van het volledige bedrag. U bent pas ingeschreven als u het volledige bedrag betaald heeft.

Prijzen

 • A prijs: € 432,- voor alleenstaanden met een netto inkomen tot 1.000 euro of een gezamenlijk inkomen tot 1.500 euro
 • B prijs: € 486,- voor alleenstaanden met een netto inkomen tussen 1.000 en 1.400 euro of een gezamenlijk inkomen tussen 1.500 en 2.000 euro.
 • C prijs: € 540,- voor alleenstaanden met een netto inkomen boven 1.400 euro of een gezamenlijk inkomen boven 2.000 euro of deelnemers die de kosten kunnen declareren.

Wachtlijst

Als het aantal deelnemers compleet is, beginnen wij met een wachtlijst. Als iemand het inschrijfgeld wel betaald heeft, maar toch niet op de deelnemerslijst kan komen omdat deze vol is, wordt het volledige bedrag teruggestort. Bij het vrijkomen van een plaats op de deelnemerslijst, wordt contact opgenomen met de bovenste van de wachtlijst. Na het betalen van het volledige bedrag wordt de inschrijving dan bevestigd.

ZIN hanteert een inkomensafhankelijke programmaprijs naar netto-inkomen, zodat iedereen de mogelijkheid heeft om mee te doen. Mocht de prijsstelling alsnog een belemmering vormen voor deelname, neemt u dan contact op met mevrouw Lex van der Poel via het informatie-aanvraagformulier.

Corona-& annuleringsmaatregelen

 • ZIN faciliteert de ZEN-sesshin (30 deelnemers) onder voorbehoud. In een situatie waarin de richtlijnen van de Rijksoverheid veranderen, en wij genoodzaakt zijn om het aantal deelnemers te maximeren, wordt de definitieve deelnemerslijst vastgesteld op basis van volgorde van inschrijven.
 • Mocht de Rijksoverheid opnieuw besluiten om bijeenkomsten te verbieden, dan ontvangt u het inschrijfbedrag terug.
 • Kunt u vanwege gezondheidsredenen niet aanwezig zijn bij de ZEN-sesshin, dan kunnen wij helaas het inschrijfgeld niet vergoeden.
 • Bekijk alle annuleringsvoorwaarden van de ZEN-sesshin

 • Meld je aan

 • ZEN-sesshin | Voorjaar

  Leuk dat je je wilt aanmelden! Vul onderstaande gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.
 • Adres

 • Facturatieadres (indien afwijkend)

 • Aanvullend