Barmhartig Besturen

Word een nog betere bestuurder, voor jezelf, je omgeving en de wereld

Herken jij je hierin?

Het programma ‘Barmhartig Besturen’ is ontwikkeld voor directeuren, bestuurders, beleidsmakers en (future)leaders die de roep om meer menselijkheid vanuit de samenleving verstaan en geraakt worden door het thema Barmhartig Besturen. Bestuurders die in staat zijn om hun eigen oordeel uit te stellen en, kwetsbaar onderzoekend, vragen te stellen over de ontwikkeling van een nieuwe bestuurscultuur. Die bereid zijn kleur te bekennen, het experiment aan te gaan en hun eigen moreel kompas onder de loep te nemen. Ben jij zo iemand? Ben je maatschappelijk betrokken? En ben je oprecht bereid om die ‘verschilmaker’ te zijn? Dan is dit programma gemaakt voor jou. Samen met andere verschilmakers zet je in op echt ontmoeten en empathisch leiderschap.

Meld je aan

Wat er om jou heen speelt…

De tijd waarin we leven kenmerkt zich ook door veelvuldig institutioneel falen met resultaten die écht niemand wil. Ook een tijd die door velen als verwarrend en beangstigend wordt ervaren vanwege de grote spanningen die zich op allerlei vlakken afspelen. Bovendien een tijd waarin de roep om de menselijke maat luider klinkt dan ooit, als reactie op een gevoel van ontmenselijking in onze samenleving. Bij de overheid, bij uitvoeringsorganisaties en ook bij grote bestuurlijke organisaties in verschillende sectoren voelen mensen – cliënten én medewerkers – zich vervreemd van wat er op bestuurlijk niveau wordt besloten en herkennen zij de oorspronkelijke bedoeling niet meer terug in het huidig beleid. Al deze ontwikkelingen vragen om een nieuwe vorm van persoonlijk leiderschap en samenwerking. De grootste uitdaging voor jou daarbij is het proces vorm te geven vanuit jouzelf en jouw organisatie. Daartoe is het nodig dat je in contact komt met de ander én jezelf vanuit compassie en vertrouwen. Het programma ‘Barmhartig Besturen’ van de ZINacademie geeft betekenis aan de ontwikkeling van dat nieuwe leiderschap en die nieuwe bestuurscultuur. Bestuurders die beseffen dat ieder mens telt, zowel in de eigen organisatie als in de wereld van de mensen voor wie de organisatie is opgericht, en vanuit dat besef bereid zijn rekenschap te nemen voor hun besluiten. Daarmee zetten zij zichzelf en anderen des te meer in beweging.

Jouw antwoorden op de ontwikkelingen!

Barmhartigheid staat voor ‘omzien naar de ander’. Het credo van ZIN luidt: ‘Zien – Bewogen worden – In beweging komen’, en vormt de basis van alle programma’s die we vanuit de ZINacademie ontwikkelen. ‘Barmhartig Besturen’ benaderen we vanuit verschillende perspectieven en gaan open, onderzoekend en kwetsbaar op zoek naar de antwoorden op de vragen die dit thema oproept. In dit programma zetten we in op de ontmoeting met jezelf en met elkaar. In een veilige en sfeervolle omgeving kiezen we voor inhoud en werkvormen die inspireren, met belangrijke onderwerpen en thema’s: Barmhartigheid, Compassie, Waardegedreven en moreel leiderschap, Leiderschap in een VUCA wereld, Presencing, Tijd als filosofisch concept (interne versus externe klok), Universele kracht van paradoxen. Barmhartig Besturen is een programma dat een unieke, eigen kijk geeft op jouw organisatie, samenwerking, leiderschap en besturen. Met de inzichten van dit programma kunnen angst, controlebehoefte en wantrouwen plaatsmaken voor vertrouwen en ontmoeting, waardoor de wereld mooier en menselijker kan worden in een toekomst waarin barmhartigheid een vaste waarde zal zijn in elke organisatie.

Programma

Blok 1; ‘Van buiten naar binnen’
Middag – avond – volgende dag
De leidraad in dit, eerste blok is ‘van buiten naar binnen’. Aan de hand van eigen
ervaringen en verhalen herkennen en erkennen we de roep om barmhartigheid in de wereld
om ons heen. We verkennen die wereld en we ervaren wat barmhartigheid betekent voor
onszelf, welke kracht er schuilt in compassie en empathie en wat het betekent om leiding te geven vanuit vertrouwen en compassie. Daarnaast onderzoeken we de kracht van paradoxaal leiderschap waarin je leert om op effectieve wijze om te gaan met tegenpolen en tegengestelde krachten die nu nog verdeling geven in de wereld of in je eigen organisatie. Je gaat naar huis met antwoorden en nieuwe vragen, en ook met de inspiratie om op een nieuwe manier te kijken naar de wereld om je heen. Daarin ga je beslist de eerste stappen van anders denken en handelen zetten.
• Leiding geven in een VUCA omgeving
• Compassie en empathie
• Paradoxaal leiderschap

Blok 2; ‘Van binnen naar buiten’
Middag – avond – volgende dag
De leidraad in dit tweede blok is ‘van binnen naar buiten’. Hierin delen we eerste ervaringen met barmhartig besturen en zetten de volgende stap. Het onbenutte potentieel van jouw eigen organisaties ga je ervaren door aan de slag te gaan met waarden gedreven moreel leiderschap. En we ervaren de kracht en betekenis van presencing, waarin we in het
leiderschap aansluiting vinden bij een toekomst die zich al aandient. Hierin schuilt de transformatie van ons programma, wanneer we loslaten wat er was en aanvaarden welke nieuwe mogelijkheden er zijn als we werken, besturen en leiding geven vanuit barmhartigheid. Je gaat naar huis met een flinke dosis innerlijke kracht en inspiratie, en
met concrete handvatten om in je eigen organisatie aan de slag te gaan.
• Waardegedreven moreel leiderschap
• Theorie U – presencing
• Concrete handvatten voor eigen actie

Terugkommiddag
Middag
Deze middag hanteren we een open programma dat ingevuld zal worden op basis van inbreng en specifieke wensen van jou en de andere deelnemers in blok 1 en 2. We delen ervaringen en verhalen over hoe eenieder aan de slag is gegaan in de eigen omgeving. En ook zoomen we in op de effecten van barmhartigheid in de kern van je bestuur, beleid én
leiderschap. Bovendien inspireren we elkaar in nieuwe perspectieven.

Klik hier voor de Brochure Barmhartig Besturen

Word een nog betere leider, voor jezelf, je omgeving en de wereld

Voor wie is dit programma?

Ben je in staat om je oordeel uit te stellen, vragen te stellen, experimenten aan te gaan, kleur te bekennen en je eigen morele kompas onder de loep te nemen? Zit je in je eigen organisatie dicht bij de top? Voel je jezelf een future leader? Ben je maatschappelijk bewogen? Dan is dit programma wat voor jou. Samen met andere verschilmakers zet je in op echt ontmoeten en de wereld een beetje mooier maken.

Vooropleiding en Studiebelasting

Voor dit programma is geen specifieke vooropleiding nodig. Voor dit programma is geen extra  studiebelasting buiten het bestaande programma van toepassing.

De kracht van ZIN als locatie

Bij ZIN kijken we naar het leven door de bril van compassie en barmhartigheid. ZIN is de ideale locatie om (letterlijk) stil te staan. Het terrein biedt veel mogelijkheden om te wandelen, er wordt volledig biologisch gekookt en er is een mooie kunstcollectie te bewonderen die is samengesteld door het Stedelijk Museum Schiedam. Binnen en buiten versterken elkaar; een inspirerende omgeving waardoor je geïnspireerd naar binnen en buiten kijkt.

Bevlogen ZIN Trainers

Barmhartig Besturen wordt gegeven door vier bevlogen ZIN trainers.

Op deze pagina kan je alle informatie vinden van de trainers: Julia Blauwkuip, Jeroen Frerichs, Rob de Haas en Leonie Langevoort.

Data en Tijden

Start april 2024

Blok 1: Van buiten naar binnen
Data | ma 15 en di 16 april 2024 | Tijden | ma 12:00 uur t/m di 17:30uur

Blok 2: Van binnen naar buiten
Data | woe 22 en do 23 mei 2024 | Tijden | woe 12:00 uur t/m do 17:30uur

Terugkomdag:
Datum | vrij 5 juli 2024 | Tijd | 09:00 uur t/m 17:30 uur

Investering

De investering voor dit programma bedraagt 2452 euro incl.

Dit bestaat uit de training, overnachtingen en bijdrage voor het ZIN compassiefonds.

      • De training: 1750 euro incl. btw (op basis van 3,5 dag training, incl. alle (les)materialen)
      • Verblijf: 700 euro incl. btw (op basis van volpension, 3x lunch, 2 overnachtingen,2x diner en 2x ontbijt).
      • Bijdrage compassiefonds: 2 euro per deelnemer

Meer informatie?

Wil je meer informatie over dit programma? Neem dan contact op met Maarten Bos – Projectleider van ZINacademie via maarten@zinvught.nl

Meld je aan