Compassie: kracht in tijden van Corona

Terwijl corona ons leven ontwricht en voor angst en verdriet zorgt, komt er tegelijkertijd een steeds sterker wordende tegenkracht op gang: compassie. Zorgmedewerkers vervullen daarbij een voorbeeldfunctie.

Buren die boodschappen voor elkaar doen, kwekers die hun onverkochte bloemen in zorginstellingen uitdelen en Nederlanders die klappen voor zorgmedewerkers. Door het coronavirus lijken compassie en saamhorigheid in Nederland alleen maar te groeien.

Van #doeslief naar #daslief

Opmerkelijk hoe een crisis de stemming doet omslaan. Vorig jaar lanceerde SIRE nog de campagne #Doeslief. Waarom? Mensen werden steeds minder aardig voor elkaar. Nu krijgt die campagne een opmerkelijk vervolg: #Daslief. Een campagne omdat mensen in een tijd van Corona juist lief zijn voor elkaar. Het kan verkeren. Waar mensen in de knel komen wint compassie aan kracht.

“Compassie vraagt om een sterk karakter en doorzettingsvermogen”

Geen slappe hap

Compassie wordt vaak in verband gebracht met slappe hap, alsof het alleen maar gaat om zacht en liefdadig zijn. Om medelijden hebben. In de huidige crisis zien we dat compassie juist over iets heel anders gaat. Compassie vraagt om een sterk karakter en doorzettingsvermogen, om organisatie en scherp inzicht. Voor jezelf en voor elkaar opkomen, de menselijkheid niet uit het oog verliezen en er daar waar het nodig is voor opkomen.  Een van de bijzondere kanten van compassie is dat het harde en zachte krachten combineert. We zien het juist nu overal om ons heen gebeuren. Mensen en organisaties groeien er door. Nieuwe inzichten en initiatieven ontstaan.

Compassie in de zorg

Mensen die in de zorg werken weten maar al te goed hoe compassie werkt. Niet voor niets zijn zij de helden in deze crisis. Ze laten zien wat het betekent om er echt voor iemand te zijn, jezelf voor even opzij te zetten in het belang van de ander, sterk te zijn te midden van zoveel angst en kwetsbaarheid. Ze doen dat veelal buiten de schijnwerpers en in bescheidenheid, in schrijnende situaties. Hun compassie houdt de wereld van vandaag een spiegel voor.

En verder

Intussen wordt er al volop gespeculeerd over wat er na de Coronacrisis overblijft van alle verbondenheid en goede initiatieven van dit moment. De tijd zal het leren! Als jij nieuwsgierig bent naar de kracht van compassie, blijf ons hier dan volgen. Crisis of niet.

Frans Croonen is projectleider van Compassie in de zorg, een bezielingsprogramma voor iedereen die in de zorg werkt. Compassie in de zorg is een initiatief van ZIN in Vught, dat mede mogelijk wordt gemaakt door subsidie van twee Brabantse kloostercongregaties die vroeger actief waren in de zorg.