Huisregels

In onderstaand reglement vindt je de belangrijkste huisregels die binnen Kloosterhotel ZIN gelden. Wij vragen jullie deze regels te respecteren en na te leven.

Algemeen

 • Volg ten alle tijden de aanwijzingen van het personeel op
 • Gangen, nooduitgangen en vluchtroutes moeten te allen tijde vrij blijven van obstakels
 • Toegangscontrole met legitimatie mogelijk
 • Houd rekening met andere gasten
 • Bij Kloosterhotel ZIN houden we van het kloosterritme. Daarin is meegenomen dat er nachtrust geldt van 23.00 uur tot 07.00 uur
 • Kloosterhotel ZIN is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van je bezittingen
 • Gevonden voorwerpen dien je in te leveren bij de receptie
 • Gevonden voorwerpen worden een maand in bewaring gehouden
 • Het meenemen van verboden middelen, zoals drugs en wapens, is ten strengste verboden en zal leiden tot onmiddellijke uitzetting
 • Er is een zero tolerance beleid voor pesten, racisme, intimidatie, geweld of misbruik
 • Kloosterhotel ZIN verstrekt geen alcoholische dranken aan personen onder de 18 jaar
 • Het personeel heeft het recht om in te grijpen bij (overmatig) alcoholgebruik
 • Het meenemen van eigen consumpties is niet toegestaan
 • Er zijn geen huisdieren toegestaan
 • Kloosterhotel ZIN is niet verantwoordelijk voor de kosten en gevolgen van het laten afgaan van een brandalarm, veroorzaakt door roken, het illegaal branden van kaarsen, wierook, olie of andere producten die het brandalarm kunnen laten afgaan. Voor het afdekken, verwijderen of saboteren van rookmelders en/of het laten afgaan van een brandalarm door het overtreden van deze huisregels wordt €500 in rekening gebracht en volgt onmiddellijke uitzetting door Kloosterhotel ZIN. Indien hierdoor omzet voor Kloosterhotel ZIN verloren gaat, worden deze kosten in rekening gebracht.

Hotelovernachting

 • De uitchecktijd voor de hotelkamers is uiterlijk 09.00 uur. Hierna worden de kamers gecontroleerd en schoongemaakt
 • Het is niet toegestaan met meerdere personen op de kamer te verblijven dan het gereserveerde aantal
 • Het is niet toegestaan om bezoekers te ontvangen op de kamer
 • Het is verboden om spijkers, schroeven of andere voorwerpen op de muren, vloeren, plafonds of meubels aan te brengen
 • Het is niet toegestaan om vaste meubels te verplaatsen of te verwijderen
 • Het roken van sigaretten, e-sigaretten of ander tabak is niet toegestaan bij Kloosterhotel ZIN. Als een personeelslid bewijs vindt van gasten die roken op een kamer (geur van sigarettenrook geldt ook als bewijs), wordt er onmiddellijk €150 in rekening gebracht. Indien de gast blijft roken, of indien de gast het bedrag niet kan voldoen, wordt de toegang tot het hotel ontzegd.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie van het hotel.