GOLD certificering van Green Key MVO

Vanuit de organisatie Green Key heeft Kloosterhotel ZIN sinds 2011 de gouden certificering ontvangen omtrent het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen plan.

Kloosterhotel ZIN houdt vast aan de volgende volgende afspraken om het verduurzamen van onze bedrijfsvoering voort te zetten.

Naast de drie P’s van people, planet en profit hanteren wij een vierde P van progress. Als organisatie vinden wij het belangrijk de duurzaamheidsbeweging in gang te houden en hier zelf actief aan bij te dragen.

Inkoopproces

Wij werken continu aan het verbeteren van ons eigen inkoopproces. We streven er naar zoveel mogelijk materialen, producten en diensten met een milieu- en/of sociaal keurmerk in te kopen.

100% biologische keuken

Voor de bereiding van onze maaltijden hebben wij gekozen om gebruik te maken van 100% biologische producten en proberen we waar mogelijk de lokale economie te stimuleren door het bereiden met streekgerechten. Wij hechten waarde aan de oorsprong en puurheid van de natuur en willen dit dan ook overdragen aan onze gasten.

Bewustwording

Bewustzijnsontwikkeling is een van onze doelen, wij hopen bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van al onze relaties. Wij leveren dan ook een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van ons vakgebied en de overdracht van onze kennis aan anderen door het faciliteren van stageplaatsen binnen onze organisatie.

Wij willen de duurzaamheidsbeweging in gang houden en informeren onze gasten, klanten, opdrachtgevers, vakgenoten en leveranciers via diverse wegen dat we maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Transparante afspraken

Wij maken transparante afspraken met klanten, opdrachtgevers en leveranciers over de kwaliteit van onze diensten en bewaken de kwaliteit die we leveren door middel van enquêtes en mondelinge verzoeken om feedback.

Sociaal ondernemerschap

Wij bepalen de sociale impact van onze diensten en beperken deze zo veel als mogelijk voor zover het een negatieve impact heeft. Wij accepteren dan ook geen handel die is verricht door frauduleus handelen, intimidatie, uitbuiting en kinderarbeid.

Wij leveren vrijwillig een bijdrage aan maatschappelijke doelen door giften en sponsoring.

Daarnaast bieden wij ruimte en werk voor mensen die uit het arbeidsproces zijn en een bijdrage willen leveren aan de maatschappij.

Green Key LogoWij werken continu aan het verminderen van de milieubelasting van ons bedrijf. Er is een actief milieubeleid en er is een gemotiveerd team dat zich bezighoudt met het vergroten van het milieu bewustzijn van onze relaties en het ten uitvoer brengen van het beleid.

Kijk voor meer informatie over waaraan wij moeten voldoen om de gouden certificering te ontvangen op de website van Green Key.