Maatschappelijk betrokken

Vanaf de start van ZIN wordt het merendeel van het huishouden verzorgd door collega’s met een beperking.  Daarnaast stellen we een aantal weken per jaar, tijdens de fraterweken, het klooster ter beschikking aan gezinnen die zelf niet voldoende financiële middelen hebben om op vakantie te gaan.

Onze ZIN-team collega’s

Onze collega’s van het ZIN-team brengen koffie en thee rond, dekken de tafels, doen de afwas, maken de kamers schoon, boenen de gangen en ontvangen gasten. Hun werklust en openheid werken zeer aanstekelijk.

Het ZIN-team maakt een integraal onderdeel uit van de werkgemeenschap van ZIN. Ook zij worden gestimuleerd om, binnen de grenzen van hun mogelijkheden, het allerbeste te geven. Het ZIN team wordt on the job vakkundig begeleid door agogisch werkers van Cello.

Fraterweken

Een aantal weken per jaar staat het kloosterhotel volledig ter beschikking van de fraters van de communiteit Eleousa die een actieve rol spelen binnen ZIN. Het kloosterhotel is in deze weken gereserveerd voor gezinnen of alleenstaanden die zelf geen financiële middelen hebben om op vakantie te gaan. Een groot team van vrijwilligers verzorgt, samen met de fraters van de communiteit, tijdens deze weken een volledig programma met activiteiten binnenshuis en op het terrein en met diverse uitstapjes, voor zowel volwassenen als kinderen. Ook het ZIN-team en medewerkers van ZIN werken volop mee om deze vakantieweken tot een succes te maken. 

Wanneer?

De fraterweken vinden in 2019 plaats van eind juli tot begin augustus. Als u graag zou willen deelnemen, of als u een gezin of alleenstaande kent die in aanmerking komt voor deelname, neem dan contact op met frater Broer Huitema.