Op zoek naar harmonie

ZIN is een plaats waar mensen kunnen werken aan persoonlijke ontwikkeling, team- en organisatieontwikkeling en waar een voortdurend gesprek wordt gevoerd over de persoonlijke en maatschappelijke betekenis van werk, vernieuwing en duurzaamheid, persoonlijke inspiratie en de actualisering van verschillende religieuze tradities.

Ons kloosterhotel moet voor onze gasten een inspirerende en harmonieuze plek zijn. Een plek om, alleen en samen met anderen, te herbronnen en op adem te komen. Een plaats waar gasten alle ruimte kunnen nemen voor belangrijke vragen en tot rust kunnen komen.

De inhouden die worden geboden en de reflecties die plaatsvinden worden ondersteund door de fysieke omgeving in al haar facetten: de gastvrijheid die medewerkers bieden, de stijlvolle architectuur, de aandacht voor duurzaamheid, de aanwezigheid van het ZIN-team, de goed verzorgde maaltijden en de kunst. 

ZIN is bij uitstek de plek waar het spirituele erfgoed van de fraters – de oprichters van ZIN – zichtbaar en tastbaar aanwezig is. De aanwezigheid van een communiteit van fraters op het terrein maakt daar een wezenlijk onderdeel van uit. 

Het labyrint van kloosterhotel ZIN