Vacature Raad van Commissaris-leden

Wij zijn opzoek naar twee nieuwe leden in de Raad van Commissaris bij Kloosterhotel ZIN.

Organisatie

Kloosterhotel ZIN in Vught beantwoordt al twintig jaar op een inspirerende manier het verlangen naar compassie, gastvrijheid en gemeenschapszin. Bij steeds meer mensen groeit het verlangen naar deze drie pijlers. Individuen en organisaties zoeken bij dit verlangen naar houvast en naar een bezielende inhoud.

Onze missie is samen met anderen een bijdrage te leveren aan een wat meer bewoonbare wereld en aan meer menselijkheid in de samenleving. We willen ruimte scheppen voor onthaasting en teruggaan naar de basis. Zeker in de hectiek van alledag willen we mensen helpen bij het zoeken naar een goede balans tussen actie en reflectie. Wij geloven dat door het bieden van eenvoud, rust en ruimte aandacht ontstaat voor die essentie.

Wil je meer weten over Kloosterhotel ZIN, kijk gerust rond op deze website. Zo heeft het voormalig klooster een rijke historie en mooie ruimtes.

Ontdek Kloosterhotel ZIN

Kloosterhotel ZIN gevel beeld

20 jaar geleden is Kloosterhotel ZIN geopend

De fraters van Tilburg (fraters CMM) zijn de oprichter en de aandeelhouder van Kloosterhotel ZIN. De aandeelhouder heeft een Raad van Commissarissen (hierna RvC) aangesteld die toezicht houdt op de bestuurder-directeur, die de dagelijkse leiding van de organisatie heeft.

Kloosterhotel ZIN staat voor ingrijpende keuzes. De fraters hebben te kennen gegeven op zoek te gaan naar partners met wie het centrum voor de toekomst vormgegeven kan worden. Bovendien wordt er fors geïnvesteerd, het pand is aan vernieuwing toe. De RvC zal in goed overleg met de bestuurder kansen en bedreigingen in kaart brengen en haar advies uitbrengen aan de aandeelhouder.

Raad van Commissarissen

Op dit moment zijn wij op zoek naar twee nieuwe leden, die samen met de voorzitter van de Raad van Commissarissen vorm en inhoud geeft. Gelet op de komende strategische keuzes is versterking van de RvC voor de komende drie jaar noodzakelijk. Te verwachten is dat de RvC maandelijks bijeenkomt. Aanstellingen vinden plaats door het Provinciaal Bestuur van de fraters.

Wij bieden

 • Een dynamische omgeving, in een transformatie waar de RvC mede vorm aan geeft;
 • Een inspirerende organisatie;
 • De mogelijkheid bij te dragen aan het behoud van het spirituele gedachtengoed van de fraters;
 • Een compact team dat pragmatisch samenwerkt op basis van vertrouwen en respect;
 • Onbezoldigde functies met een reis- en onkostenvergoeding.
Kloosterhotel ZIN groen buiten sesshin voorjaar najaar

Direct als je het landgoed oprijdt voel je de rust en ruimte.

We vragen

 • Affiniteit met spiritualiteit;
 • Ervaring met het inrichten van samenwerkingsverbanden tussen organisaties, of met het overdragen van een organisatie;
 • Ervaring met governance vraagstukken in een compacte organisatie;
 • Gericht op samenwerking met de verschillende stakeholders, waarbij de wereld van de fraters een belangrijke rol speelt;
 • Een constructieve en teamworkgerichte houding binnen de RvC en in de samenwerking met de directeur en aandeelhouder.
 • Voor één van de twee nieuwe leden vragen we deskundigheid en ervaring op het gebied van bedrijfseconomie, accountancy en bedrijfsprocessen.

Nadere informatie

Informatie over ZIN is te vinden op de website Kloosterhotel ZIN. Verdere inlichtingen zijn in te winnen bij Peter Reijers, voorzitter van de RvC (06 – 2290 6432).

Procedure

Gesprekken vinden plaats in september. Geïnteresseerden worden verzocht om schriftelijk te reageren naar frater Paul Damen, via de mail of via de post: Gasthuisring 54, 5041 DT Tilburg.