ZIN in werk

ZIN in werk verzorgt ‘zinvolle’ programma’s op het snijpunt van zingeving en werk. Alle programma’s van ZIN in werk vinden hun thuis in kloosterhotel ZIN. De stijlvolle architectuur, de sfeervolle ruimtes, het prachtige park en de gastvrijheid, de geweldige keuken en de uitgebreide faciliteiten van het kloosterhotel maken dit tot een ideale plek om je blik te verruimen, je hoofd tot rust te brengen, je hart te luchten en je inzicht te verdiepen.

Compassie in de zorg is een uniek meerdaags trainingsprogramma voor iedereen die in de zorg werkt.

Programma Compassie in de zorg

ZIN in werk ontwikkelde Compassie in de zorg. Een uniek meerdaags programma voor iedereen die in de zorg werkt. Het programma beoogt compassie terug te brengen naar het hart van de zorg en medewerkers te bezielen, te inspireren en opnieuw in te balans brengen.

Het programma biedt deelnemers bezinning en herbronning in hun persoonlijke motivatie en functioneren rondom het kernthema compassie. Door de twee pijlers compassie en zelfcompassie te verstevigen, komt de relatie van mens tot mens opnieuw centraal te staan in een bezielde context van menslievende zorg.

Ontstaan ZIN in werk

ZIN in werk werd in 1999 opgericht en is een initiatief van de fraters van de Congregatie van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid. Hun werk vindt zijn wortels in de door de fraters gekoesterde tijdloze, universele waarden: broederschap, compassie en naastenliefde. Deze waarden zijn altijd het uitgangspunt geweest voor hun werk op plekken in de wereld waar barmhartigheid broodnodig was. De spiritualiteit die zij belichamen is er een van vieze handen en moddervoeten en daar nemen we graag een voorbeeld aan.

Verbinding, verdieping en vernieuwing

Ook het kunstenaarsatelier en de aanwezigheid van de fraters, die op hetzelfde terrein in de Eleousa-communiteit wonen, hebben ervoor gezorgd dat dit een vruchtbare broedplaats is geworden voor ontmoeting, verbinding, verdieping en vernieuwing, een plek waar mensen in gesprek gaan over de persoonlijke en maatschappelijke betekenis van werk, vernieuwing en duurzaamheid, persoonlijke inspiratie en het eigentijds vormgeven aan verschillende religieuze tradities.

Eleousa levert een onmisbare bijdrage aan de gastvrijheid van ZIN

Communiteit Eleousa

Op het landgoed is de fratercommuniteit Eleousa gevestigd. Zij levert een onmisbare bijdrage aan de gastvrijheid van ZIN. Dienende en gastvrije aanwezigheid zien zij als hun taak. Vanuit hun spiritualiteit van barmhartigheid en broederschap willen de fraters hieraan vorm en inhoud geven. Alle leden van de communiteit vervullen een belangrijke rol. Broeder Vincent Simonis is gastheer bij ZIN, Niek Hanckman verzorgt de ochtendmeditatie, Wim Verschuren is geestelijk vader en medeoprichter van ZIN en Lex van der Poel voert het secretariaat van de bezinningsprogramma’s.

Activiteiten

Wilt u op de hoogte blijven van de programma’s die plaatsvinden bij ZIN? Klik hier voor een overzicht in de agenda.