Algemene leveringsvoorwaarden

Op onze overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Opties plaatsen

Wij plaatsen graag een vrijblijvende optie en bijbehorende offerte voor u. De optie blijft 14 dagen na dagtekening van de uitgebrachte offerte geldig tenzij anders vastgelegd. Daarna komt de optie te vervallen.

Reserveren

Een optie wordt omgezet in een definitieve reservering als de offerte binnen 14 dagen na dagtekening ondertekend retour is bij kloosterhotel ZIN (per e-mail of post). Op de getekende offerte vragen wij u uw wensen ten aanzien van de inrichting van de zaal, benodigde middelen en eventuele dieetwensen te vermelden.

Definitief aantal personen

Tot uiterlijk 14 dagen voor aanvang van uw verblijf kunt u wijzigingen in het aantal gasten doorgeven. Bij verhoging van het aantal deelnemers zijn wij gehouden aan de grens van het aantal toegestane deelnemers in de voor u gereserveerde ruimte(s). Bij vermindering van het aantal deelnemers geldt dat u tot 10% van het opgegeven aantal deelnemers kunt afwijken. Dit aantal is minimaal bindend voor de factuur.

Een wijziging in het aantal gasten kan alleen schriftelijk (per e-mail) worden doorgegeven.

Betaling

Na uw verblijf bij kloosterhotel ZIN ontvangt u de factuur. Indien u dit wenst, kunt u direct contant afrekenen.

Annuleren

Het kan gebeuren dat u genoodzaakt bent om een definitieve reservering te
annuleren. Een annulering dient schriftelijk te gebeuren. We hanteren de volgende annuleringstermijnen:

TermijnAnnuleringskosten
Tot 12 wekenKosteloos
12 – 8 weken15% van offertebedrag
8 – 4 weken35% van offertebedrag
4 – 2 weken60% van offertebedrag
2 – 1 week85% van offertebedrag
Binnen 7 dagen100% van offertebedrag

Aansprakelijkheid

Kloosterhotel ZIN is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op, rond en in de accommodatie. De huurder is aansprakelijk voor de schade die is veroorzaakt door zichzelf en/of door zijn groepsleden.

Graag tot ziens bij kloosterhotel ZIN!