Kloosterhotel ZIN lente bloem roze mooie weer zon voorzijde landhuis

Wilma Beijer – Lid Raad van Commissarissen

Sinds december 2021 ben ik lid van de Raad van Commissarissen van Kloosterhotel ZIN. ZIN is een organisatie met een doelstelling die me na aan het hart ligt. De kernwaarden compassie, gastvrijheid en gemeenschapszin lijken op het eerste oog verraderlijk vanzelfsprekend maar vragen steeds opnieuw om verdieping en concretisering in de praktijk, ook in de rol als commissaris.

Ik zet me graag in voor ZIN en maak daarbij gebruik van mijn jarenlange ervaring op het terrein van management, consultancy, intervisiebegeleiding en coaching. Een groot deel van mijn loopbaan heb ik gewerkt in de zorgsector. In de loop van de tijd heb ik mijn werkterrein verbreed naar andere sectoren van de non-profit (de overheid, het onderwijs en het sociale domein) en soms ook profit. Momenteel ben ik grotendeels met pensioen en beperk ik mijn formele werk tot individuele coaching.

Ook in deze fase van het leven blijft de balans tussen actie en reflectie, waarover het bij ZIN gaat, actueel. Er is immers, gelukkig, zo veel te leren en te doen.