Over het ZIN Compassiefonds

Het compassiefonds is een fonds vanuit ZIN dat tot doel heeft projecten te financieren die opereren vanuit de geest van de fraters van Tilburg. Dat wil zeggen dat compassie de rode draad vormt van het project. Door het compassiefonds stimuleert ZIN barmhartigheid in de samenleving en leeft de zienswijze van de fraters van Tilburg ook in de toekomst door. Het gaat hierbij voornamelijk om projecten die de noden in de samenleving verlichten. Projecten op het gebied van zorg, onderwijs en armoedebestrijding liggen van origine het meest in lijn met het gedachtegoed van de fraters van Tilburg.

Jij maakt meer mogelijk

Het compassiefonds wordt gevoed door bijdragen van gasten van ZIN, gasten die bij ons een ruimte huren en verblijven. Daarnaast draag jij als deelnemers van onze (op maat) gemaakte programma’s ook bij. In elk ZIN programma wordt 2 euro per deelnemer  bijgedragen aan het compassiefonds. Wanneer je bij ons een training volgt draag je dus automatisch bij aan een compassievolle wereld.

ZIN vermeerderd

De bijdrage van onze gasten en deelnemers wordt daarnaast vermeerderd met een rechtstreekse bijdrage vanuit ZIN. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een bijdrage van twee euro per bezoeker vermeerderd met een bijdrage van twee euro vanuit ZIN zelf. Voor trainingen die bij de ZINacademie worden gegeven wordt gemiddeld 20 procent van de inkomsten gereserveerd voor het compassiefonds.

Projecten voordragen

Zowel aan ZIN verbonden partijen als externe partijen kunnen projecten voordragen die eenmaal per jaar worden beoordeeld door een commissie. Tevens zal 1/3 beschikbaar zijn voor projecten in landen waar de Fraters actief zijn. Dit zijn met name landen in Afrika en Azië. Zo is er op dit moment een project in Zambia.

Commissie Compassiefonds

In de commissie van het compassiefonds zit een vertegenwoordiging van de fraters, één van het personeel, een lid van de RvC, een trainer. Ook neemt minimaal één extern lid plaats in de commissie. De voorgedragen projecten worden beoordeeld op een aantal criteria, waaronder:
– Het project voorziet in een nood in de samenleving en draagt bij aan barmhartigheid
– De uitvoering en focus van het project is in lijn met het gedachtegoed van de fraters van Tilburg
– Het project is gericht op een duurzaam, beklijvend effect

De projectfinanciering heeft een looptijd van maximaal een jaar. Bij een positieve evaluatie van de projectresultaten kan (afhankelijk van de aard van het project) de looptijd verlengd worden met nog eens een jaar.

Programma’s over zingeving en werk

Naast projecten kunnen ook trainingen of hotelverblijven worden gefinancierd vanuit het compassiefonds. Deze trainingen en hotelverblijven vinden plaats bij ZIN en zijn er voor doelgroepen waarvoor deze trainingen of verblijven niet toegankelijk zouden zijn zonder het compassiefonds. Hierbij kan gedacht worden aan programma’s of verblijven voor mantelzorgers, verslaafden, daklozen, jeugd, gehandicapten, etc.

Meer informatie?

Wil je meer weten over het compassiefonds en de projecten waarin we investeren neem dan contact op met welkom@zinvught.nl