Over het ZIN Compassiefonds

Het compassiefonds is een fonds vanuit ZIN dat tot doel heeft projecten te financieren die opereren vanuit de geest van de Fraters van Tilburg. Het compassiefonds richt zich op twee doelen: het mogelijk maken van programma’s binnen ZIN voor groepen die zelf onvoldoende financiële draagkracht hebben én het ondersteunen van projecten van de Fraters zelf, in Nederland maar ook in het buitenland. Het betreft projecten op het gebied van zorg, onderwijs en armoedebestrijding, waar de Fraters van oudsher actief in zijn. Vooral gericht op jeugd en vorming.

Samen maken we meer mogelijk

Het compassiefonds wordt onder andere gevoed door bijdragen van gasten van ZIN. Vanaf heden reserveert ZIN een bijdrage van €2,- per bezoeker, per bijeenkomst. Dit betekent dat bij elke bijeenkomst €2,- per persoon aan de offerte zal worden toegevoegd t.b.v. het compassiefonds.

Commissie Compassiefonds

Het compassiefonds wordt beheerd door de Stichting ZIN. In deze stichting zitten twee onafhankelijke leden vanuit het bedrijfsleven, directeur ZIN en een vertegenwoordiging vanuit de fraters. De stichting ZIN draagt zorg voor een juiste besteding van de beheerde gelden in overeenstemming met het gedachtegoed van de fraters van Tilburg en richt zich op een duurzaam, impactvol effect.

De projectfinanciering heeft een looptijd van maximaal een jaar. Bij een positieve evaluatie van de projectresultaten kan (afhankelijk van de aard van het project) de looptijd verlengd worden met nog eens een jaar.

Programma’s over zingeving en werk

Naast projecten vanuit de Fraters kunnen ook trainingen of hotelverblijven worden gefinancierd vanuit het compassiefonds. Deze trainingen en hotelverblijven vinden plaats bij ZIN en zijn er voor doelgroepen waarvoor deze trainingen of verblijven niet toegankelijk zouden zijn zonder het compassiefonds. Hierbij kan gedacht worden aan programma’s of verblijven voor mantelzorgers, verslaafden, daklozen, jeugd, gehandicapten, etc.

Meer informatie?

Wil je meer weten over het compassiefonds en de projecten waarin we investeren neem dan contact op met welkom@zinvught.nl